Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Office Remote – nedoceněný pomocník

Máte pevný PC či notebook, ale při výuce byste chtěli volnost pohybu při prezentaci či ukázkách textů ve wordu nebo tabulek v excelu? Není problém – tuto volnost Vám přináší aplikace Office Remote.

Stačí si tuto aplikaci stáhnout a nainstalovat do svých Office a to na adrese http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41149


Po instalaci se objeví nový pás Office Remote.

To je první část. Druhá část je mít telefon Windows Phone.

Nainstalovat ze Storu : Office Remote

http://www.windowsphone.com/cs-cz/store/app/office-remote/01f53e5a-7870-49cb-8afc-d6fab6d7a3cd

obrázek spuštění aplikace ve Windows Phonu:

zapnutí bluetooth

spárování bluetooth telefonu a notebooku

Následuje vybrání otevřené prezentace v PowerPointu.

Náhled na otevřenou prezentaci v telefonu – lze měnit snímky, u Wordu a Excelu  lze měnit velikost (lupu).

Přeji příjemné učení :-) .

 

Karel Rejthar


Jak používáme tablety?

K výuce AJ – 2. stupeň ZŠ

  • k učebnici MORE! (CUP) – na stránkách Cambridge University jsou online cvičení pro jednotlivé úrovně/učebnice
  • stránky British Counsil - http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
  • procvičování slovíček – www.learningchocolate.com
  • aplikace pro procvičování nepravidelných sloves – English Irregular Verbs, využívám zatím easy level (bohužel je tam v úrovni easy chyba u slovesa choose – min. čas je chose, ale test bere správnou odpověď choose – využila jsem k diskuzi, kdo připravuje tyto aplikace a že je potřeba vše opravdu pořádně zkontrolovat:-)

K výuce Zeměpisu – 2. stupeň ZŠ

  • aplikace European Countries capital city
  • při vyhledávání dalších zajímavých informací k probíranému tématu (př. více info o Panamském průplavu atd.)
  • rozdělení třídy na skupiny – každá skupina má za úkol zpracovat dané téma (vždy základní informace z učebnice + 1 zajímavost) a seznámení s tématem spolužáky – učím Zeměpis v bloku dvou hodin za sebou, v učebnách máme interaktivní tabuli, kde děti potom svojí prezentaci v Powerpointu prezentují)
  • aplikace cestování – hlavně prohlídka panoramata

k výuce OV

  • naše třída je přihlášena do projektu Extra třída – extratrida.cz – tablety používáme k plnění jednotlivých kroků a přípravě projektu – využíváme opět internet, Word, Powerpoint

K výuce je nutné on-line připojení + nejlépe sluchátka (to vše u nás ve škole máme) 

 

Mgr. Dominika Švehlová
ZŠ Mnichovice


Tablet v rukou učitele

„Dobré ráno, děti. Otevřete si prosím své sešity. Ehm. Vlastně, spusťte si své tablety.“ I takový začátek může mít vyučovací hodina v nepříliš vzdálené budoucnosti. Proč v nepříliš vzdálené? Technologie pronikají do školních lavic rychleji a ve větší míře, než tomu bylo doposud. Učitelé, vedení škol, rodiče i děti se s tím musejí vyrovnávat. U posledně jmenované skupiny probíhá adaptace na výuku zítřka nejrychleji. Nicméně nesmíme podcenit ani jednu z dotčených skupin. Všichni by měli technologie umět správně a vhodně používat, znát její výhody i úskalí.

Rád bych vám nabídl malé zamyšlení a několik tipů, co si s technologickými vymoženostmi ve školách a při přípravě na budoucí zaměstnání počít. Zde v tomto článku to zjednoduším na tablety, i když to nemusí být jediná technologie, kterou žáci, studenti a učitelé budou ve třídách používat.

Když jsem dostal do ruky svůj první tablet, ani jsem si neuvědomoval, co všechno si s ním zažiji a jak obohatí mne i výuku.  Hlavně jaký dopad bude mít na mé žáky.

Svoboda pohybu, bylo první, co mne na malém plochém zařízení upoutalo nejvíce. Postupem času jsem zjišťoval, co vše lze s takovým pomocníkem dělat. Prošel jsem si třemi fázemi využívání tabletu. Maličko si myslím, že u vás, kteří se s tabletem seznamujete právě teď, bude vcelku obdobná.

Fáze 1. – dělám to, co již umím

Stejně jako ostatní kolegové, mám plný počítač různých příprav na vyučovací hodiny, většinou zpracovaných v PowerPointu. Logicky jsem se při počátečním seznamovacím kole zajímal o to, zda takové materiály lze ve výuce s tabletem použít. Ano. V mém tabletu s operačním systémem Windows 8 (dnes již Windows 8.1) jsem měl nainstalovanou kompletní sadu Office. Promítání, úprava i tvorba nových materiálů se tedy mohla kompletně odehrát na jednom zařízení. Spokojeni budou i uživatelé interaktivních tabulí. Software, který jim umožňuje vytvářet a používat interaktivní přípravy, lze nainstalovat na tablety s Windows také.

Období, kdy jsem na tabletu používal výhradně materiály připravené z dřívějška, mi poskytlo prostor, abych se dokonale seznámil s prostředím, ovládáním a funkcemi tabletu. Zkrátka získal jsem jistotu. Ta je důležitá a nezastupitelná, pokud chcete v hodině s takovým zařízením předstoupit před vaše svěřence. Nemáte-li dispozici svůj vlastní tablet (rozumějte, takový o který se nemusíte dělit s dalšími kolegy), je zásadní mít možnost půjčovat si jej domů, třeba na víkendy a trénovat. Jak se říká Übung macht den Meister, tedy: Cvičení dělá mistra.

Fáze 2. –  aplikační

Na vyšší level, jak se dnes s oblibou říká, jsem postoupil, když jsem do výuky začal zařazovat moderní vzdělávací aplikace. Jejich zdrojem je tzv. Store. Centrální místo pro „nákup“ aplikací. Nákup není v uvozovkách náhodou. Mnohé z publikovaných vzdělávacích aplikací je distribuována zdarma. Za velkou výhodu považuji, že si ve Store mohu najít aplikace se zaměřením k mé výuce zcela bezpečně a jejich instalace je triviální. Stačí stisknout tlačítko instalovat. Zvládne to tedy každý kantor i bez asistence IT odborníka. Katalog nabízí pestrou škálu mnoha desítek tisíc aplikací, přímo vytvořených pro výuku. Matematika, zeměpis, biologie, fyzika, přírodopis, vlastivěda, geologie, cizí i mateřské jazyky, dějepis, zkrátka každý si přijde na své.

Mezi aplikace, které mne velmi zaujaly, řadím ty z dílny společnosti Corinth. Micro Plant umožní nahlédnout, i bez mikroskopu, do hlubin rostliny. Žák prozkoumá strom od větví a kořenů, přes stavbu listu, až po pletiva, rostlinnou buňku a parazity ve formě bakterií a virů. Obdobně se lze v technických předmětech seznámit v aplikaci Micro Engines s vývojem pohonných jednotek. Žák získá jasnou představu, jak takový motor funguje a jak je konstruován. Třešničkou na dortu je augmentovaná realita. Tablet v rukou umožní nahlédnout pod kůži spolužáka a to doslova. Prostřednictvím aplikace a kamery tabletu se na postavu spolužáka promítne například oběhová soustava, svalstvo, či kostra.  V poslední době vydala tato česká vývojářská společnost další tituly, které poskytnou učitelům i žákům interaktivní modely zvířat, geologických procesů a stanou se podporu dalších oborových didaktik na základní i střední škole.

K mému, z počátku zklamání, je mnoho aplikací v angličtině. Což mi stěžovalo jak jejich vyhledávání, tak vlastní používání. Ale zjistil jsem, že English je více na překážku mně, jako učiteli, než dětem. Ty se už v dnešní době s tímto světovým jazykem kamarádí velmi dobře. Já, jako méně zdatný angličtinář, jsem si pomohl aplikací Bing Translator, která umožňuje pořizovat překlady textů jak z klávesnice, tak třeba z vestavěné kamery v tabletu nebo nahraného zvuku.

Nedílnou součástí výuky se mohou stát i vestavěné aplikace, které získáte rovnou při instalaci operačního systému Windows. Jazykáři a zeměpisáři využijí aplikace Mapy a Cestování, které odhalují krásy světových destinací v interaktivních prostorových prohlídkách.  S aplikací Zprávy, lze v hodinách cizích jazyků rozvinout diskuzi nad aktuálními tématy, které uveřejnily zahraniční deníky.

Na nižším stupni si děti v hodinách mohou kreslit, malovat, vybarvovat, zkrátka výtvarně zařádit s aplikací Fresh Paint. Jediným kliknutím sdílí své výtvarné nadání s ostatními ve třídě nebo i rodiči.

Velkým pomocníkem jsou články Karla Klatovského na blogu http://blogs.technet.com/b/skolstvi/ věnovanému používání moderních technologií ve výuce.

Fáze 3. – projektová

Velký zlom nastal ve chvíli, kdy jsem nebyl sám, kdo má ve třídě při vyučování tablet k dispozici. První mobilní učebna s tablety přímo vybízela k nějakému dalšímu rozvoji jejich využití. A tak slovo dalo slovo a jednou jsme se dohodli s kolegy, jeden učí zeměpis a druhý biologii, že spojíme síly a vytvoříme společné projektové vyučování. Cílem nebude naučit se pracovat s tabletem, ale vytvořit vlastní knihu a to ne ledajakou. Předsevzali jsme si, že děti sami vyrobí svou vlastní „učebnici“.

Naše školní zahrada má jednu zvláštnost. Pan ředitel je nadšeným pěstitelem rostlin a pozemek školy mu umožnil splnit si sen, mít krásné arboretum. Děti, vybaveny tabletem, vyrazily do školní zahrady a náš úkol byl snadný. Každý tým sestaví svůj vlastní interaktivní herbář (ze stromů a keřů na školní zahradě). Každý nalezený exemplář řádně určí, zjistí o něm podrobnosti, doplní zajímavostmi, které lze o takové rostlině nalézt na internetu. Práce šla žákům pěkně od rukou. Aniž bychom je dopředu učili s aplikací CreateBook, kterou jsme pro tvorbu herbáře zvolili, začali se jednotlivé stránky budoucích knih plnit fotografiemi a popisky. Když jedna skupina objevila ve větvích hnízdo malých špačků, kteří svými žlutými zobáčky pískali, spontánně nahrály do herbáře i zvukový záznam. Jiné skupiny doplnili své výtvory o videosekvence prostředí, kde strom stál. Mapa se plnila tečkami s určením polohy jednotlivých stromů a keřů.

Výsledkem bylo zábavné dopoledne, kdy se propojilo několik různých oborů a dětem to umožnilo přirozeně využívat a zdokonalovat vlastnosti, které se jim jednou budou hodit. Komunikovali mezi sebou, rozdělili si v rámci týmů úkoly, orientovali se v prostoru, tvořili vlastní výukový obsah, který si pak v učebně dodělali a vzájemně sdíleli. Z „učebnic“ svých spolužáků se ledacos dozvěděli a hlavně všichni se přesvědčili o tom, že co strom, v naší školní zahradě, to originál.

Fáze 4. – co dál

Nových možností, které do výuky tablet či jiná dotyková zařízení přináší je mnoho, záleží jen a jen na fantazii a nadšení učitele, jak s nimi naloží. Věřím, že jsem vám umožnil nahlédnout do světa tabletů ve škole a inspiroval vás ve vaší další práci. Držím všem palce a budu velmi rád, pokud se i vy podělíte s dalšími kolegy a se mnou o své zkušenosti, nápady a zážitky s tablety ve třídách.

 

Jaroslav Šindler
bývalý učitel střední školy


Více než 300 000 aplikací jen pro Vás

Letošní rok bude pro zhruba dva tisíce českých škol v něčem jiný. Díky jejich zapojení do projektu „Výzva 51“ dostaly nejen možnost získat pro své pedagogy dotyková zařízení, ale především šanci projít v této oblasti podrobným a smysluplným školením, kde se dozví, co všechno dnešní tablety umí a jak je možné je zapojit do výuky. Kromě těchto školení, které probíhají vždy v dané škole, je součástí projektu i podpora pozice ICT metodika, který by měl být (nejen) pod dobu projektu všem zapojeným pedagogům k dispozici, být zdrojem nápadů, inspirace a sdílet s nimi příklady dobré praxe.

Zřejmě jednou z nečastějších situací, kterou bude potřeba při výuce s tablety řešit je možnost snadné výměny dat se žáky. Ať se již jedná o pracovní sešity, interaktivní prezentace nebo jakékoliv jiné digitální učební materiály, v případě, že tablet není možné plnohodnotně připojit do školního doménového prostředí, je sdílení lehce problematické. Proto společnost Microsoft nabízí všem školám a učitelům službu OneDrive, které poskytuje v základní kapacitě zdarma prostor o velikosti 15 GB a jako navíc i webové verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote. V případě zájmu je všem školám k dispozici i profesionální řešení
Office 365, které kromě komplexního komunikačního řešení (email, kalendář, kontakty, online výuka, hlasování, intranetové a internetové stránky a mnoho dalšího) nabízí také úložiště OneDrive pro firmy, které nabízí kapacitu až 1 TB.

Jakmile má škola vyřešenou infrastrukturu, bylo by škoda tablet používat jako chytřejší zobrazovací zařízení, ale je vhodné jej mnohem více interaktivně zapojit do výuky. Dnes není problém díky technologii Miracast bezdrátově přenášet obraz a zvuk z tabletu do projektoru a tak je vhodné se zaměřit i na doplňující aktivity v rámci hodin. K tomu všem učitelům může pomoci například katalog aplikací Windows Store, ve kterém je v současné době více jak 300 000 aplikací, z nichž podstatná část je dostupná zdarma, a ty placené se pohybují v cenách řádově desetikorun. Každý učitel tak má možnost téměř na jakoukoliv hodinu získat nějaký atraktivní doplněk, zábavnou a přitom i výukovou aplikaci či mnoho dalších nástrojů.

Mezi zmiňované nástroje může patřit například i Office Mix, který vám umožňuje vytvářet interaktivní prezentace včetně hlasovacích prvků, zobrazení obsahu webových stránek přímo v prezentaci či snadnou distribuci na žákovské tablety a získání zpětně vazby o tom, jak byla vaše prezentace úspěšná.

Nástrojů, které společnost Microsoft pro učitele nabízí je opravdu mnoho, budeme proto rádi, když si je vyzkoušíte a začnete je používat. A pokud si s některými nevíte rady, můžete navštívit některé z desítky zdarma dostupných kurzů v našich Vzdělávacích centrech nebo s námi komunikovat např. na sociální síti Facebook, případně nás navštívit např. na podzimní roadshow pro školy.

Těšíme se na Vás a budeme rádi, když se o zkušenostech s používáním technologií Microsoft ve škole s námi podělíte.


První školní rok s tablety ve výuce

Na naší škole využíváme již několik let různé informační technologie ve výuce a tablety pro nás byly další výzvou. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli pořídit je pro žáky IV. třídy. A jaký byl první školní rok s tablety s operačním systémem Windows 8? Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které jsem během této doby získala.

Prvních pár týdnů jsme se potýkali s technickými problémy, s připojením do Acer Classroom Manager a s ovládáním tabletu. Učili jsme se používat Windows 8, jelikož nikdo z nás do té doby s tímto operačním systémem nepracoval. Brzy jsme si zvykli a začali jsme objevovat možnosti, které nám Windows 8 nabízí. Děti si uvědomily, že tablet ve vyučování není na hraní, ale že jim pomáhá v jejich vzdělávání a dává jim nové možnosti při získávání nových informací a poznatků.

Zvykali si i rodiče, kteří byli po začátku rozpačití. Proto jsme jim dali čas, aby se s tímto stylem výuky sžili a nekladli jsme požadavky pro bezpečné používání tabletů ve škole. V tomto školním roce si je děti ani nenosily domů, protože nám bylo jasné, že tomu by se rodiče bránili. V současné době zvažujeme zapůjčování tabletů i pro domácí přípravu, stále však řešíme otázku pojištění jejich poškození a ztráty. Hledáme nejlepší řešení pro rodiče i školu.

Já osobně jsme musela zcela změnit styl své výuky. V hodinách jsem používala interaktivní tabuli a vizualizér, ale práce s tablety je jiná. Metodické postupy, které jsem při vyučování používala, se ukázaly nedostačující a začala jsem vymýšlet metody, které by vedly k efektivní práci s tablety v hodinách. Ne vždy se dařilo, ale nevzdávala jsem se. Dnes mohu zcela upřímně říci, že se moje trpělivost a vytrvalost vyplatila a výuka je plynulá a taková, jakou ji chci mít.

Na internetu najdete mnoho aplikací, které můžete v hodinách používat, já však v převážné míře využívám své vlastní materiály, které si tvořím v PowerPointu, Wordu a SMART Notebooku. Pěkné programy najdete také na Windows Store a Terasoftu.

Tablety využívám při výkladu, procvičování, samostatné i skupinové práci a díky připojení do Acer Classroom Manager mohu kontrolovat, jak žáci pracují, zda učivo pochopili, poznám , který žák tápe a mám okamžitou zpětnou vazbu. Podařilo se mi sladit používání učebnic, sešitů a tabletů při výuce, jelikož si myslím, že by děti na prvním stupni základní školy měly v první řadě umět číst, psát a počítat.

Dnes už spolu s žáky beru tablety jako přirozenou součást vyučování, ale bez skvělé podpory a pomoci vedení naší školy, zejména pana ředitele Mgr. Kyncla, by mi vše, co jsem se za ten rok naučila, trvalo mnohem déle.

O používání ve výuce by se dalo mluvit dlouho, proto mi dovolte shrnout vše do pár bodů.

1. Pokud se rozhodnete tablety při vyučování používat, buďte trpěliví. Jednak k dětem, rodičům, ale i k sobě samému.
2. Nelekejte se prvních problémů, které jsou se zaváděním tabletů do výuky asi běžné – hlavně technické. Vše se dá doladit a vyřešit.
3. Vysvětlete žákům, že tablet v hodině není na hraní. Brzy to pochopí a pokud jim nastolíte určitý řád, bude vše fungovat.
4. Nebojte se tvorby vlastních materiálů a používání dostupných aplikací.
5. Pokud najdete „zlatou střední cestu“, pak se tablety stanou pro Vaši výuku výborným pomocníkem.

Mgr. Miloslava Peňázová – učitelka 1. stupně ZŠ
ZŠ a MŠ Krouna


Tablety a Windows 8, pár měsíců poté.

Ve svém příspěvku bych se chtěl podělit o zkušenosti ze zavádění a dosavadního používání operačního systému Windows 8 na tabletech a nejen na nich. Jako učitel informatiky a správce IT se budu tentokrát věnovat spíše technické a uživatelské stránce.

Rozhodnutí
Naše škola stála v polovině loňského roku před rozhodnutím, jak dál ve výpočetní technice a jejím propojení s výukou.
Impulzem k rozhodování byl jednak blížící se konec operačního systému Windows XP a dále také otázka, jak nejlépe využít možnosti investice peněz ze šablon.
Padlo rozhodnutí kompletně inovovat počítačovou učebnu a původní počítače využít ve třídách i kabinetech. Protože jsme v té době vstoupili do projektu „Vzděláváme pro budoucnost“, rozhodli jsme se také pro mobilní tabletovou učebnu založenou na Windows 8.

Ještě před vypsáním výběrového řízení jsme museli zvolit strategii v oblasti operačního systému pro počítačovou učebnu a stávající počítače. Varianty byly Windows 7 nebo 8, eventuálně jejich kombinace. Zastánci Windows 7 argumentovali stabilitou a vyladěností systému, obhájci Windows 8 pak moderností a budoucností systému. Nakonec byl zvolen systém Windows 8 ve verzi Pro, a to pro všechna školní zařízení bez výjimek. Z toho důvodu škola před koncem roku zakoupila licenční model kalkulovaný podle počtu zaměstnanců, který je pro nás jednoznačně výhodný. K dispozici tak máme v podstatě neomezený počet licencí operačního systému Windows 8.1 Pro, Office 2013 Professional Plus a některé další produkty.
Pro plné využití nového operačního systému bylo také rozhodnuto přeinstalovat stávající server se systémem Linux na Windows Server 2012 R2 se službou Active directory.

Přechod na nový systém
Před koncem roku jsme již měli potřebnou techniku dodanou a přechod mohl začít.
Jako první jsme instalovali počítačovou učebnu a tablety. Protože už byl k dispozici upgrade Windows 8.1, rovnou jsme prováděli povýšení na tuto verzi.
U tabletů s OEM verzí operačního systému byla možnost upgradu pouze přes Windows Store, což nebylo zrovna nejrychlejší. Pro mobilní tabletovou učebnu jsme také museli zajistit kvalitní pokrytí wifi signálem. To nám zajistil poskytovatel internetového připojení pomocí několika AP se zónovým řízením od firmy Ruckus.

U stávajících počítačů v kabinetech a ve třídách jsme museli povýšit operační paměť na minimálně 2 GB. Instalaci jsme prováděli pomocí image již hotové konfigurace se základními programy. To nám značně urychlilo práci. Zde je třeba zmínit, že Windows 8 se v tomto směru chovají velmi dobře a není problém jeden image instalovat na různé hardwarové konfigurace. Po prvním restartu se systém sám přenastaví a stáhne potřebné ovladače.

Problémy, které se vyskytly, souvisely s instalovanými programy. Asi nejzávažnější byly chyby při startu systému, které se pravidelně objevovaly na všech počítačích. Na vině byl software pro interaktivní tabule Smart. Po stažení a instalaci poslední verze byla chyba odstraněna.
Celý přechod probíhal postupně, každý přeinstalovaný počítač byl přihlášen do nové domény a instalován v učebně nebo kabinetu. Kompletní proces přechodu na nový systém byl dokončen v době jarních prázdnin, na které jsme si nechali jako lahůdky počítače používající databáze.

První zkušenosti
Začnu tím hlavním, a to je tabletová třída.
Pro upřesnění, používáme 10“ tablety Acer Iconia s přidanou klávesnicí a 64 GB SSD disky. Po technické stránce bych vyzdvihl dlouhou výdrž na baterie, tablet má dvě, v těle a v klávesnici, poměrně bytelné provedení a obstojnou rychlost. Také mi vadí dost nízká citlivost wifi. Podobnou zkušenost s wifi citlivostí mám ale i s tablety jiných značek.

A teď to hlavní. Jaké jsou Windows 8.1 na tabletech?
S Windows 8 mám přibližně roční zkušenosti na různých typech zařízení a proto si dovolím prezentovat svůj názor na tento systém.
Windows 8 je v první řadě kvalitní desktopový systém. Rozhodně zatím nejlepší a nejrychlejší z řady Windows. Jeho použitím na starším hardwaru, samozřejmě při splnění minimálních požadavků, dochází k jednoznačnému zrychlení. Neplatí tedy, že nový operační systém potřebuje výkonnější hardware.

K tomuto systému Microsoft přidal část (lépe řečeno rozhraní) pro práci s dotykovým zařízením tzv. Modern UI s logicky zásadně odlišným ovládáním i filosofií stahování a instalací softwaru pomocí účtu Microsoft. Pokud posuzujeme Modern UI samostatně, je to dotykový systém, je nejmladší a má proto zatím i méně aplikací a různých vychytávek než jeho konkurenti (hlavně Apple).
Z hlediska uživatele se dá říci, že Windows 8 jsou vlastně dva operační systémy. Chtělo by se napsat „nezávislé“, ale tak tomu bohužel není. Myslím, že problémem Windows 8 je přílišné propojení desktopové a Modern UI části.

Jako běžný uživatel stolního počítače, který na Windows 8 přešel z verze XP nebo 7 neočekáváte, že vám systém bude vnucovat dotykové aplikace, když máte před sebou běžný monitor, klávesnici a myš. Pokud jste alespoň trochu počítačově zdatní, dokážete si svoje hudební soubory, fotky a videa asociovat s jinými programy a od verze 8.1 se s Modern UI skoro ani nemusíte potkávat. Přesto se ale musíte smířit s tím, že něco se nastavuje v desktopových ovládacích panelech, něco v Modern UI. Dá se na to zvyknout a po chvilce „remcání“ a kroucení hlavou zjistíte, že jsou to přece jenom zatím nejlepší desktopová Windows.

Naprosto jiná situace je, máte-li dotykové zařízení a nejlépe hodně velké. Do počítačové učebny jsme zakoupili počítače typu All In One, s 24“ dotykovým displejem. Zde najednou Windows 8 dostávají jiný rozměr, kombinace desktopu a dotyku nevadí, ovládání gesty je mnohdy rychlejší a přirozenější, i když se jedná o velký monitor. A to, že to dětí baví, je zbytečné zdůrazňovat. Jednoznačná trefa do černého.
Ale zpátky k tabletům. Jak se tedy tablety s Windows 8 používají?
Jako takové malé notebooky. Je to dobře nebo špatně?

Windows 8 a jejich Modern UI nejsou podle mého názoru typický tabletový systém. Tím však nechci říct, že je jejich použití na tabletech nemožné nebo nevhodné. Jejich velká výhoda spočívá hlavně v plné kompatibilitě a možnosti synchronizace s notebookem nebo stolním počítačem. Dále také v možnosti používat programy kancelářského balíku Office. V hodinách informatiky si děti dodělávají práce, které dělaly na tabletech v jiných hodinách. Práci mají v osobních nebo společných složkách, a nebo prostě jen na své ploše. V jiných systémech by to asi také bylo možné, ale my tohle prostě nemusíme řešit.
Limity vidím spíše technické a to hlavně v potřebné minimální velikosti displeje s ohledem na desktopovou část systému. A i když souhlasím s názorem, že tablet je tabletem spíš bez přídavné klávesnice, v případě Windows 8 bych si dovolil tvrdit, že se klávesnice dost často hodí.

V prvních hodinách, ve kterých se tablety zkoušely (Fyzika – 8. ročníky) jsem byl vždy přítomen jako IT podpora. Problémů bylo dost. Přihlašování, wifi, zkoušeli jsme Acer Classroom Manager i přihlašování do Office 365. Nejméně problémů ale bylo s ovládáním a orientaci v operačním systému.

Všechno se postupně odladilo a vyučující se může více soustředit na didaktickou hodnotu takovéto hodiny.
Tablety určitě učiteli neulehčí práci. Příprava hodiny s opravdu smysluplným využitím tabletů vyžaduje přípravu značně přesahující běžný rámec a učitel musí samozřejmě respektovat technické a softwarové možnosti používaného zařízení. Myslím si ale, že tablet může být použit i jednoduchým způsobem, například jako zdroj informací nebo jako dokumentační prostředek. Didaktická hodnota hodiny však určitě nespočívá v tom, používáme-li Windows, iOS nebo Android.

Na nějaké hlubší hodnocení je určitě ještě brzy. Jasná je ale jedna věc, kvalitní hodinu ať už s tablety nebo bez nich dělá hlavně kvalitní učitel. Tablety a moderní technika vůbec, nabídnou učiteli další možnosti, ale výuku mu sami o sobě nezachrání. Ale ani sebelepší učitel už dnes s křídou a tabulí nevystačí. A pokud nechceme být žákům pro smích, musíme s touto technikou držet krok, nebo ještě lépe, být o krok vpředu.

Karel Kafka
správce a učitel ICT
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice


Aktivní ICT podpora pro učitele

V dnešní době je již běžnou praxí, aby střední a velké firmy měly své IT oddělení, které by se staralo o zaměstnance, pomáhalo a ulehčovalo jim práci s moderními technologiemi. Většina lidí v produktivním věku je již počítačově gramotná a spoustu „nástrah“, které nám počítače připravují, si umí vyřešit sama. Občas se může stát, že ani zkušený uživatel problém náhle vyřešit neumí. Proto využije IT podporu, která se problémem zabývá a uživatel není zdržován ve své další aktivitě.

V českých školách je to však jiné. Buď je IT technik externista, který do školy dochází po večerech, nebo je někdo z učitelů ICT koordinátorem. To přináší výhodu, že zázemí školy zná, ale věnovat se IT problémům může, až naplní svou pedagogickou práci, dle svých možností, většinou opět po večerech.

Na ZŠ Kunratice používají učitelé notebooky a další výukový hardware, ovládají nainstalovaný software, vytváří vlastní výukové materiály, které pak mezi sebou sdílejí. Můžeme o nich říci, že jsou zkušenými uživateli? S běžnými uživatelskými problémy si většinou poradí sami. Ovšem když nastane vážnější problém, musí se učitel rozhodnout, jestli ho bude řešit sám nebo se obrátí na IT podporu. Jakou funkci by měl školní „ajťák“ plnit? Měl by naučit učitele problém řešit samostatně nebo by měl tento problém řešit sám?

Pokud učitel dostane od IT technika kvalitní pracovní nástroj ideálně nastavený pro svoji práci, a pokud je proškolen v jeho ovládání a zná úskalí daných programů, tak ve spoustě případů nebude danou podporu vůbec potřebovat. To je jistý dílčí úspěch profesionálního IT technika.

V případě, kdy učitel problém neumí řešit nebo usoudí, že by řešení z jeho strany stálo přemíru času a úsilí, obrátí se na podporu. Maximální péče odborníka pomáhá nejen problém odstranit, ale také danou problematiku vysvětlit a ukázat cesty vedoucí k řešení. Jakmile má učitel v systém důvěru, kterou mu zajistí IT podpora, tak přímo úměrně stoupá i kvalita jeho výuky, ve které moderní technologie využívá.

Na základní škole v Kunraticích, se od začátku letošního školního roku IT podpora rozšířila i do aktivního vyučování. IT technik vstupuje do hodin, kde se používají počítače, jako asistent pedagoga, což v českém školství není zcela běžné. Ze své pozice zajišťuje bezproblémový chod všech zařízení. Od interaktivních tabulí po správu bezdrátové sítě. V současnosti škola využívá mobilní počítačovou učebnu, IT technik tedy zajišťuje nabíjení a servis jednotlivých notebooků, ale také učebnu dopraví učiteli do výuky. Současně funguje i jako konzultant pro přípravu vyučování, čímž pomáhá učitelům kvalitněji připravovat a prezentovat probíranou látku. Zajišťuje pohodlnou práci ve využívaných programech, například v prostředí Office 365, takže se v hodině nemůže stát, aby žákovo zapomenuté heslo nabouralo učitelovu práci. Pokud se během vyučování objeví problém, učitel jeho řešením neztrácí čas pro výuku. V přítomnosti asistenta se nemusí strachovat, že něco nebude fungovat, řešení problému probíhá v reálném čase bez zásahů do vyučování. Můžeme říci, že IT technik učiteli „kryje záda“.

Pomoc ovšem nepotřebují jen učitelé, ale i žáci. Například někdo ze žáků nestíhá probíranou látku. Ve čtvrté třídě jsme začali pracovat v programu Microsoft PowerPoint, někteří žáci viděli program prvně a jiní bez mrknutí oka začali tvořit kvalitní prezentace. V tu chvíli se IT podpora jako asistent může žákům individuálně věnovat, ať už se jedná o pomoc s probíranou látkou nebo rozvíjení dovedností programu znalého studenta.

Během půlroční praxe se tento model na ZŠ Kunratice osvědčil. Nejen učitelé, ale i děti jsou spokojeni, protože je učebna permanentně připravena v provozuschopném stavu. Žáci vědí na koho se obrátit s otázkami ohledně počítačů, instalace programů a IT obecně. Pokud tuto službu ve škole nabídnete, dodáte cílové skupině prostor věnovat se bezvýhradně své práci, ať už výuce nebo studiu. To vše bez nástrah, které nám počítače občas připravují, tím pádem budou výsledkem pouze spokojení uživatelé.

Radek Ivanov, ICT koordinátor ZŠ Kunratice


Výukové aplikace v tabletech

Předpokládám, že pro většinu pedagogů při zapojování tabletů či jiných mobilních IT technologií do výuky dětí je první otázka na obsah zařízení. Kolik výukových aplikací je v tabletech? Je zde dostatek místa na další aplikace, které budu chtít využít? Existuje nějaký seznam vhodných neplacených případně placených aplikací při vyučování? Po obdržení tabletu hned míříme ke STORU, kde hledáme a prohlížíme nejprve neplacené pak placené aplikace, které by nám přišly vhodné pro smysluplnou výuku. Je to práce časově náročná a nutno říci, že velmi neefektivní, neboť výsledek rozhodně není přímo úměrný strávenému času. Výukových aplikací naleznete mnoho, ale jejich efekt pro výuku není příliš velký. Většina výukových aplikací děti brzy omrzí, neboť se v nich objevují stejné pojmy, symboly, značky, ke kterým po delším používání už skoro bezmyšlenkovitě přiřazují správně odpovědi. Neustále tedy hledáme další a další aplikace, mažeme staré a instalujeme nové. Má jít vzdělávání s pomocí tabletů opravdu touto cestou? Nemyslím.

Cílem výuky není používání tabletů a jejich aplikací. Cílem výuky je rozvoj myšlení dětí a aplikace v tabletech nám k tomu mohou (nikoliv musí) pomoci! Tak než začneme „brouzdat“ po STORU a hledat vhodné výukové aplikace, je důležité si nejprve stanovit cíl hodin a k němu hledat formy, které využijeme.

Jak jsem v předchozích článcích uváděl, snažíme se v naší škole rozvíjet myšlení dětí. Tou nejvyšší myšlenkovou operací je TVOŘIVOST. Proto často hledáme nástroje, které tvořivost budou rozvíjet. A nutno říci, že k tomu vůbec nemusíme ve STORU nakupovat drahé výukové aplikace. K rozvoji tvořivosti nám postačí běžné aplikace, které obsahuje většina tabletů či chytrých mobilních telefonů.

Své tvrzení dokážu na své hodině hudební výchovy, kde jsem si stanovil za cíl naučit děti vnímat hudbu jako nástroj komunikace. Zadal jsem tvořivou úkol: Natočte krátké scénky s různými emocemi s vhodným hudebním doprovodem. V nedávné době bych ještě tento úkol nemohl zadat, dnes ho děti bez problémů splnily, aniž by měly školní tablety. Použít kameru ve svém mobilu či tabletu, najít a stáhnout z internetu vhodnou hudbu, sestřihat vše v jednoduchém prográmku jsou činnosti, které rozvíjejí tvořivost dětí, ale nevyžadují žádné náročné aplikace. Na základě tohoto příkladu jistě přijdeme na další běžné funkce IT zařízení, které primárně nejsou výukové, ale pro výuku tvořivosti jsou výborné. Fotoaparát, kamera, záznam zvuku, SKYPE, mapy, GPS, ale třeba i textové či tabulkové editory jsou pro rozvoj tvořivosti dětí lepší než klasické výukové aplikace. Není lepší natočit na tablety v místě bydliště stavby, které reprezentují různé architektonické slohy, a k nim natočit odborný výklad, než se seznamovat se znaky gotiky či baroka v učebnicích či encyklopediích? Není lepší psát esej či pohádky přímo do textového editoru a nenutit tak psát slohy nanečisto, či odevzdávat práce graficky neupravené škrtáním a přepisováním, ke kterým při psaní tvořivých věcí vždy musí dojít?

Používání učebnic, pracovních sešitů, čítanek, sešitů či výukových aplikací vytváří umělý školní svět, který neodpovídá běžnému životu. My však ve školách učíme pro život! Neměli bychom tedy ve školách více používat pomůcky, které v běžném životě potřebujeme?

Rozvíjení tvořivosti u dětí nejlépe rozvíjejí TVOŘIVÍ UČITELÉ, kteří se nebojí do svých vyučovacích hodin vložit svou kreativitu a opustit stereotyp učebnic a jejich metodik. Že se podpora tvořivosti dětí ve škole vyplatí, dokazuje příklad z naší školy, kde nám z redakce školního časopisu vznikla bez přičinění nás dospělých i redakce školní televize. Na celý mediální servis dětské redakční rady se můžete podívat na http://www.zs-ln.cz/zakladni-skola/skolni-media/skolni-televize-reflegs

Mgr. Jan KORDA
ředitel školy, prezident APU ČR, předseda o.s.PAU

SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola
Lyčkovo náměstí 6, Praha 8-Karlín


Tablet s a nebo bez klávesnice?

Používání tabletů připojených k hardwarové klávesnici je charakteristické právě pro počítače s Windows 8.1. Připojená klávesnice může značně měnit výukové využití počítače. Přečtěte si, jak školy tuto situaci dnes řeší.

Ve svém minulém příspěvku do tohoto blogu Není tablet jako tablet jsem popisoval, že školy, které chtějí využívat 1:1 (každý žák pracuje s jedním počítačem) mají na výběr z celé škály různých druhů zařízení jako jsou tablety, notebooky, ultrabooky, konvertibilní zařízení, zařízení vše v jednom atp. Konkrétně jsem napsal „Velký zájem škol je o zařízení, která Microsoft označuje jako Tablet PC. Jedná se o tablet, který je možné připojit k zařízení někdy nepřesně označovaném jako dokovací stanice. Obsahuje především klávesnici, zpravidla i další baterii pro prodloužení výkonu počítače a množství konektorů (zejména USB). Žáci tedy mohou využívat výhody lehkého tabletu, například pro pořizování videí k dokumentaci nějakého zajímavého fyzikálního jevu a následně připojením klávesnice pracovat s téměř plnohodnotným počítačem, na kterém video zpracují, otitulkují a vystaví na Internet.“

Od začátku roku jsem navštívil několik škol, které se konvertibilními tablety vybavily a aktivně je při výuce s žáky používají. Windows 8.1 mají tu výhodu, že mohou pracovat ve dvou režimech. V režimu tradičního uspořádání pracovní plochy (tzv. desktop), tedy obdobně, jako tomu bylo u minulých verzí Windows pro stolní počítače. V tomto režimu je běžné používat připojenou klávesnici a touchpad, pomocí kterého se ovládá kurzor myši. Uživatel samozřejmě může využít i dotykové ovládání přímo na displeji, v mnoha případech to není ale jednoduché, protože ikonky a další ovládací prvky běžících programů jsou na 10 palcových displejích poměrně malé a vybrat požadovaný objekt není jednoduché ani pro děti prvního stupně ZŠ, které mají prsty menší, nežli my dospělí.

Uživatel může ale Windows 8.1 přepnout do uživatelského rozhraní Modern UI (dříve známého jako Metro), které je charakteristické barevnými dlaždicemi, a využívat aplikace přímo navržené pro dotykové ovládání. V tomto režimu se využívají speciální aplikace, které se stahují z Windows Store a které zpravidla zabírají celou obrazovku. Právě toto rozhraní je označováno za největší inovaci Windows 8.1, která přímo konkuruje specializovaným operačním systémům pro tablety konkurenčních platforem.

V praxi tedy není při používání dotykových aplikací nutné používat připojenou hardwarovou klávesnici. Charakter aplikací to většinou nevyžaduje, a pokud je potřeba zadat nějaký text, je možné využít klávesnici softwarovou, které se zobrazí na spodní části obrazovky.

Ve školách, ve kterých jsem se zajímal o využívání tabletů s Windows 8.1, si nešlo nevšimnout jednoho společného jevu: v naprosté většině případů používají žáci tablety s připojenou klávesnicí v režimu pracovní plochy a počítače tím vlastně používají jako malé, ale klasické notebooky, resp. netbooky. Předpokládám, že to je způsobeno tím, že učitelé mají s využíváním předchozích verzí Windows historickou zkušenost, kterou přenášejí i do výukových aktivit s tablety. A jistě i částečně tím, že výukové využití „holých“ tabletů teprve objevují.

Zajímavostí je, že zvídavé děti prvního stupně základní školy rády ovládají počítač pomocí dotyku a tak často pro zadávání textů využívají místo připojené hardwarové klávesnice tu softwarovou. Toto použití (klasických programů v režimu pracovní plochy a současné používání softwarové klávesnice) by asi návrháře operačního systému překvapilo.

S využitím tabletů bez připojené hardwarové klávesnice jsem se zatím ve výuce setkal pouze výjimečně. A je to určitě škoda. Za jednu z velkých výhod tabletů považuji jejich výbavu v podobě různých čidel a vstupních zařízení jako je akcelerometr, gyroskop, proximity sensor, digitální kompas, GPS, kamera nebo mikrofon. Většinu těchto prvků lze plnohodnotně používat pouze bez klávesnice. Například pro pořizování fotografií či záznamů z kvalitnější zadní kamery je mnohem pohodlnější odepnout od tabletu hardwarovou klávesnici, čímž se zařízení stává mobilnější a výrazně lehčí.

Právě takovéto využívání tabletů má tu výhodu, že nabízí žákovi mobilitu, umožňuje tablety používat kdekoli. Děti pomocí těchto čidel mohou prozkoumávat svět kolem sebe, pozorovat jej, dokumentovat a následně, třeba již s připojenou klávesnicí a v lavici, získané materiály zpracovávat a sdílet. Takové využití počítačů je ale velkou změnou pro organizaci výuky a tak si na jeho větší rozšíření budeme muset ve školách ještě chvíli počkat.

Zájemcům zapojeným v projektu Vzděláváme pro budoucnost mohou v tomto pomoci semináře zaměřené na seznámení s aplikacemi pro rozhraní Windows Modern UI.

Ondřej Neumajer


BYOD v antropocénu Část třetí: Na tablety přes Afriku a vši

BYOD v antropocénu Část třetí: Na tablety přes Afriku a vši

Pozn.: Naše škola využívá koncept BYOD, což znamená, že si žáci nosí do hodin své vlastní zařízení s různými operačními systémy.

Zapojení tabletů do výuky už není otázkou současnosti. Je to už skoro samozřejmost. Hranice mezi módou, marketingem, bytím in a opravdovým efektem pro učení si musí stanovit každý sám. Jisté je, že individualizace výuky je krokem nezbytným k efektivitě učení.

Obecné problémy jsme popsali v minulých článcích, dnes se podíváme na praktické otázky řešené v třídě u prvňáků.

Byl to půl rok spojený s technickými problémy. Hledání vhodné aplikace, která na tabletech zpřístupní pracovní plochu Microsoft Windows, a tedy vnitřní prostředí výukových aplikací, zabralo notnou chvilku už proto, že jsme se rozhodli vyzkoušet tuto možnost u prváků. Namítnete, že zrovna u nich je to nesmyslné vzhledem k nízkému věku. Právě naopak. K prvním experimentům jsme využili tablety Prestigio, tedy low-endy na systému Android. Bylo potřeba ověřit, zda i ti nejmenší budou umět na tabletech ovládat vzdálenou plochu; zda jim aplikace k tomu určené nebudou činit technické potíže už díky motorice. Celá řada didaktických otázek tohoto přístupu také zůstává nedořešena.

Spolehlivě rozchodit vlastní výukovou aplikaci (DUM) na interaktivní tabuli i na 19 tabletech žáků, představovalo také hledání vhodného autorského nástroje k tvorbě výukových objektů. Klasické autorské nástroje pro interaktivní tabule neobstály. Jejich operační doba pro spuštění na počátku hodiny vytvářela dlouhé prostoje, které znamenaly zmařený čas. Dnes to díky nalezenému řešení zvládáme v otázkách několika vteřin.

Server Microsoft Multipoint umožňuje využití různorodých aplikací. Protože jde o obecné prostředí, bylo nutno hledat vhodné aplikace pro vlastní práci žáků. Makra pro Microsoft Powerpoint jsou sice napsána (viz minulý článek), ale pro běžného uživatele je to cesta poměrně složitá. Pokud nebudou taková makra zabudována rovnou jako widgety v ovládací liště, je využití Microsoft PowerPoint pro vlastní interaktivní výuku omezené. Nepochybuji ale, že je na cestě vhodné řešení, protože jistá univerzálnost prostředí je jedinou možnou cestou do budoucnosti. Zdá se ale, že pro interaktivní aplikace (přetahování, přiřazování) by takovou pomůckou mohl být produkt Open Sankoré. Není sice komplexním nástrojem jako například SmartNotebook, ale základní funkce, které je možno využít pro vlastní tvorbu interaktivních cvičení, fungují spolehlivě a intuitivně. Tento prográmek původně vznikl pro africké děti, ale v poslední době se hojně rozšiřuje u nás i v celé Evropě. Že by se opět v kolébce lidské civilizace zrodila jedna z nových evolučních cest?  :)

Každopádně je nasazení tohoto nástroje efektivní, přizpůsobené našemu prostředí a plně závisí na erudici učitele a jeho ochotě se do něčeho takového pustit.

Větším problémem jsou opakující se výpadky wifi připojení, kdy se odpojuje několik tabletů najednou. Zde může být faktorem nedostatečná rychlost připojení, propustnost sítě apod. Hledání „brouků“, kteří brouzdají na síti a vzduchem, pokračuje. Najít ten správný insekticid ve formě opravdu plně funkčního řešení se nám zatím úplně nepodařilo.

Co jsme již vyřešili k plné spokojenosti, je technika ovládání tabletů mezi našimi žáčky. Velkým pomocníkem zde byl Ježíšek, který všem dětem nadělil domácí zařízení. Děti se výrazně zlepšily v ovládání, které dnes nečiní vůbec žádné potíže. Jen zas nevíme, zda děti pořád jen nepřetahují objekty na displejích, místo toho, aby si spíše s babičkou či dědečkem povídali o tom, co je ve škole a ve světě kolem nich nového.

Ať už při matematice, kde jsou využívány stažené aplikace pro Android, některé aplikace, které testujeme rovnou od výrobce či online cvičení pro nejmenší, tak i při relaxačních aktivitách, velkou výhodu dotykových displejů vidíme v tom, že pro děti je práce na tabletu intuitivní, úkoly je baví a i ti s horší motorikou zvládají práci rychleji a zažívají úspěch. Děti si učivo na tabletech pamatují, protože si ho „osahaly. Zde se velmi osvědčily nové finské produkty nabízené prostřednictvím www.ekabinet.cz. Pro češtinu a další předměty toho již k dispozici příliš není. Proto využíváme spíše vlastní digitální učební materiály ve výše uvedeném prostředí. Většinou žáci přiřazují slova k obrázkům, skládají slova z písmen, skládají věty, doplňují písmena apod.

Významný je však také přinos pro kooperativní učení. Žáci jsou vedeni ke spolupráci, pomoci a komunikaci. A učitel prožívá příjemné okamžiky při vědomí, že pracují opravdu všichni.

Tablety však přinášejí ještě jeden nechtěný efekt. Tím, jak žáci mají neustále hlavy u sebe, radí si a pomáhají, nevíme, zda nebude nutno podobnou pomůcku z hygienických důvodů zakázat. Zkracuje se totiž vzdálenost mezi dětskými hlavami a tablet tak nechtěně přispívá ke sdílení nejen vědomostí, ale i k vektorovému šíření vícečetné pedikulozy. Ne, nebojte se, tuto poznámku jsme tak úplně vážně nemysleli.  J

Přestože nemáme technické problémy vyřešeny, tablet do výuky patří. Zásadním problémem je však rozdílnost prostředí a rozhodujícím prvkem úspěchu, stejně tak jako u učitelů, bude jisté doporučení směrem k unifikaci nikoli hardwaru, ale výukového operačního systému. Bude to sice znamenat jisté omezení, ale bez takového přístupu, jak se zdá, není dnes možno zcela spolehlivě připojit do sítě úplně cokoli.

Milan Hausner, Olga Vejvodová